Αερόθερμες εστίες 2

600 Prismatico

Διαστάσεις: 768 x 1475 – 1515 x 707
Βάρος: 242 kg
Διάμετρος σωλήνας εξαγωγής καυσαερίων: φ200
Θέρμανση χώρου: 95 τ.μ
Θερμική απόδοση: 12,7 kw
Απόδοση: 78,6%
Κατανάλωση ξύλου ανα ώρα: 2,9 kg/h

800 Angolo

Διαστάσεις: 879 x 1570 – 1605 x 612 mm
Βάρος: 271 kg
Διάμετρος σωλήνας εξαγωγής καυσαερίων: φ200
Θέρμανση χώρου: 95 τ.μ
Θερμική απόδοση: 12,4 kw
Απόδοση: 80,9%
Κατανάλωση ξύλου ανα ώρα: 2,9 kg/h

900 Piano

Διαστάσεις: 1064 x 1548 – 1593 x 820 mm
Βάρος: 358 kg
Διάμετρος σωλήνας εξαγωγής καυσαερίων: φ250
Θέρμανση χώρου: 145 τ.μ
Θερμική απόδοση: 19,1 kw
Απόδοση: 78,5%
Κατανάλωση ξύλου ανα ώρα: 4,4 kg/h

1000 Piano Crystal

Διαστάσεις: 1130 x 1495 – 1520 x 635 mm
Βάρος: 272 kg
Διάμετρος σωλήνας εξαγωγής καυσαερίων: φ200
Θέρμανση χώρου: 95 τ.μ
Θερμική απόδοση: 12,7 kw
Απόδοση: 78,3%
Κατανάλωση ξύλου ανα ώρα: 3 kg/h

Σελίδες: 1 , 2 , 3 , 4