Αερόθερμες εστίες 3

1300 H800 Piano

Διαστάσεις: 1430 x 1740 – 1765 x 635 mm
Βάρος: 393 kg
Διάμετρος σωλήνας εξαγωγής καυσαερίων: φ200
Θέρμανση χώρου: 130 τ.μ
Θερμική απόδοση: 16,7 kw
Απόδοση: 81%
Κατανάλωση ξύλου ανα ώρα: 3,9 kg/h

1300 Piano Crystal

Διαστάσεις: 1430 x 1495 – 1520 x 635 mm
Βάρος: 338 kg
Διάμετρος σωλήνας εξαγωγής καυσαερίων: φ200
Θέρμανση χώρου: 125 τ.μ
Θερμική απόδοση: 16,6 kw
Απόδοση: 78,3%
Κατανάλωση ξύλου ανα ώρα: 3,9 kg/h

Ghisa 750 Piano

Διαστάσεις: 864 x 1624 – 1664 x 676 mm
Βάρος: 342 kg
Διάμετρος σωλήνας εξαγωγής καυσαερίων: φ200
Θέρμανση χώρου: 125 τ.μ
Θερμική απόδοση: 16,6 kw
Απόδοση: 78,3%
Κατανάλωση ξύλου ανα ώρα: 3,8 kg/h

Ironker 750 Piano

Διαστάσεις: 864 x 1624 – 1666 x 678 mm
Βάρος: 347 kg
Διάμετρος σωλήνας εξαγωγής καυσαερίων: φ200
Θέρμανση χώρου: 124 τ.μ
Θερμική απόδοση: 16,6 kw
Απόδοση: 78,3%
Κατανάλωση ξύλου ανα ώρα: 3,8 kg/h

Σελίδες: 1 , 2 , 3 , 4