Ενεργειακές Κασέτες

Rcr 50V graffiti

Κατασκευαστής: Rocal
• Θερμική Ισχύς: 7-11 Kw
• Βάρος: 93kg
• Διαστάσεις: 550 x 702 x 435
• Μέγεθος Ξύλου: 30 cm
• Ενεργειακή απόδοση: 80%
• Εκπομπή CO2: 0,10%

Rcr 70 graffiti

Κατασκευαστής: Rocal
• Θερμική Ισχύς: 8 -15 Kw
• Βάρος: 95kg
• Διαστάσεις: 725 x 512 x 470
• Μέγεθος Ξύλου: 45 cm
• Ενεργειακή απόδοση: 80%
• Εκπομπή CO2: 0,12%

Rcr 70 LD

• Κατασκευαστής: Rocal
• Θερμική Ισχύς: 10 -16 Kw
• Βάρος: 104kg
• Διαστάσεις: 695 x 540 x 470
• Μέγεθος Ξύλου: 40cm
• Ενεργειακή απόδοση: 76%
• Εκπομπή CO2: 0,24%

Rcr 70 LI

Κατασκευαστής: Rocal
• Θερμική Ισχύς: 10 -16 Kw
• Βάρος: 104kg
• Διαστάσεις: 695 x 540 x 470
• Μέγεθος Ξύλου: 40cm
• Ενεργειακή απόδοση: 76%
• Εκπομπή CO2: 0,24%

Rcr 70A graffiti

Κατασκευαστής: Rocal
• Θερμική Ισχύς: 8 -15 Kw
• Βάρος: 99kg
• Διαστάσεις: 725 x 587 x 470
• Μέγεθος Ξύλου: 45 cm
• Ενεργειακή απόδοση: 80%
• Εκπομπή CO2: 0,12

Σελίδες: 1 , 2